Апостольські отці (тексти)

До апостольських отців (Мужів Апостольських) зараховуються ранньохристиянські письменники, що були сучасниками апостолів. Це невідомий автор «Учення дванадцяти апостолів» (Дідахе), св. Климент Римський, св. Ігнатій Антиохійський, св. Полікарп Смирнський, автори послання Церкви Смирни на смерть св. Полікарпа, Папій Єрапольський, псевдо-Варнава (автор «Послання Варнави») та Єрм Римський. Зазвичай в бібліографії враховуються й пізніші тексти, що атрибувалися даним авторам (наприклад, псевдо-Клементини). Нижче поданий повний перелік текстів апостольських отців за «Clavis Patrum Graecorum» із перекладом назв творів на українську, мінімальною інформацією про твір та посиланнями на електронні видання і переклади.

Інформація про електронні тексти і переклади мінімальна, вона буде поступово поповнюватися. На даний момент я 1) старався знайти хоча б один електронний текст оригіналу (будь-якого критичного видання), іноді вдавалося знайти кілька - я вибирав найновіший (хоч іноді залишав старе класичне видання), якщо електронного тексту не знаходив, то вказував паперове видання; 2) хоча б один переклад на англійську (зазвичай перший, що потрапляв на очі); 3) усі існуючі українські переклади (на жаль, судячи з усього, поки перекладено тільки Дідахе); 4) перелік усіх існуючих російських перекладів (за бібліографією А.Дунаєва) з електронним текстом хоча б одного з них (по можливості новішого).

Вітаються виправлення і доповнення.

Оновлення:
25 квітня 2010: остання збережена версія зі старого сайту.
6 рудня 2015: опубліковано збережену версію (частина посилань може не працювати), вказано новий укр. переклад «Дідахе» 2011 року.


Невідомий автор

Учення дванадцяти апостолів (Дідахе, бл. 100 р.)

Святий Климент Римський (єпископ у 92-101 рр.)

Послання до коринфіян (95-96 рр., CPG 1001)

Сумнівні

Друге послання до коринфіян (120-140 рр., CPG 1003)
Два послання до дів (200-250 рр., CPG 1004)
Фрагменти (CPG 1005)
 • Оригінал у книзі: Holl К. Fragmente vornikänischer Kirchenväter. - Leipzig, 1899.
De duodecim diebus ueneris (CPG 1006)
Послання Климента до Якова, брата Господнього (включає Επιστολη Κλημεντος προς Ιακωβον; латинською, CPG 1007)
Друге послання Климента до Якова (латинською, CPG 1008)

Псевдо-Климентини

Послання Петра до Якова (Epistula Petri ad Iacobum; CPG 1015.1)
Свідчення Якова (Contestatio; CPG 1015.2)
Послання Климента до Якова (Epistula Clementis ad Iacobum; CPG 1015.3)
Гомілії (Homiliae xx; CPG 1015.4)
Зустрічі (CPG 1015.5)
Виклад діянь Петра (Epitome de gestis Petri praemetaphrastica; CPG 1015.6)
Виклад інший автора Симеона Метафраста (Epitome altera auctore Symeone Metaphrasta; CPG 1015.7)

Східні версії

Історія Климента (Historia Clementis eiusque parentum ac fratrum; сирійською; CPG 1016)
Зустрічі з посланням до Якова (Recognitiones cum Epistula ad Iacobum; арабською; CPG 1017; BHO 202)
Зустрічі. Переказ (Recognitiones. Epitome; арабською; CPG 1018; BHO 203)
Вірменська версія (фрагменти; Versio armeniaca; CPG 1019)
 • Оригінал у виданні: C. Renoux. Fragments armeniens des Recognitiones du Pseudo-Clement / Oriens Christianus. - #62. - 1978. - P. 103-111.
Грузинська версія (Versio georgica; CPG 1020)
Старослов'янська версія (Versio paleoslauica; CPG 1021; BHG 342-343)
 • Оригінал у книзі: Лавров П. Жития Херсонских святых в Греко-славянской письменности. - М.: Типография Г.Лисснера и Д.Собко, 1911. - С.  47-108.
Правила Климента (Canones Clementis; 85 правил; вірменською; CPG 1022)
 • Оригінал у книзі: V. Hakobian. Kanonagirk' Havoc'. I. - Erevan, 1964. - 67-75.
Октоїх Климента (Octateuchus Clementinus; 7 століття; CPG 1733)

Ігнатій Антиохійський (Ignatius Antiochenus)

Послання (Epistulae vii genuinae; CPG 1025)
До ефесян. До магнезійців.  До тралійців. До римлян. До філадельфійців. До смирнян. До Полікарпа.

Сумнівні і несправжні

Послання викривлені та несправжні (широка редакція; Epistulae interpolatae et epistulae suppositiciae; recensio longior; CPG 1026)
Марії Касаболітської до Ігнатія. Ігнатія до Марії Касаболітської. До тарсян. До антиохійців. До філіпійців. До диякона Ерона.
Чотири середньовічні послання (середня редакція; Epistulae iv mediaeuales; латиною; CPG 1028; 12 століття)
Фрагмент у "Паралельних життях" (CPG 1029.1)
Фрагмент у cod. Florent. (CPG 1029.2)
 • Оригінал у: J.H. Crehan. A New Fragment of Ignatius' Ad Polycarpum // Studia Patristica I (TU 63), Berlin, 1957, p. 23-32.
Арабські фрагменти (два фрагменти; CPG 1029.3)
Послання з підтримкою священикам (Epistila exhortatoria ad sacerdotes; сирійською; CPG 1030)
Канон (Canon; CPG 1031)

Додатково

Фрагменти (згадки у давніх церковних письменників і под.)
Похвала Герону, учням його та послідовникам (Laus Heronis is eum discipuli eius et successoris; CPG 1035)
Мучеництво Ігнатія Антиохійського (Martyrium Ignatium Antiochenum; CPG 1036; BGH 813)

Полікарп Смирнський (Polycarpus Smyrnensis)

Послання до Філіпійців (Epistula ad Philippenses)

Сумнівні

Фрагменти з "Responsionum capitulis" (Fragmenta e Responsionum capitulis; =CPL 1152a)
Про Богоявлення Господа і Спасителя нашого (De epiphania Domini et Saluatoris nostri; вірменською; CPG 1042)

Церква Смирни (Ecclesia Smyrnensis)

Послання Церкви Смирни на смерть св. Полікарпа (Epistula Ecclesiae Smyrnensis de martyrio s. Polycarpi; CPG 1045; BHG 1556-1557)

Папій Єрапольський (Papias Hierapolitanus)

Тлумачення Господніх висловів (Λογίων κυριακών εξηγήσεις; Explanatio sermonum Domini; фрагменти і згадки; CPG 1047)

Псевдо-Варнава (Pseudo-Barnabas)

Послання Варнави (Epistula Barnabae; CPG 1050)

Єрм Римський (Ερμάς, Hermas)

Пастир (Pastor Hermae, CPG 1052)

Література

Наукова

 • Clavis Patrum Graecorum. - Brepols, 1983.
 • Quasten, Johannes. Patrology. Volume I. - Westminster, 1986.
 • Киприан (Керн), архимандрит. Патрология (I-III веков). - Париж, Москва, 1996.

Оригінальні тексти

 • Patrum Apostolicorum Opera: Fasc. I-III / Ed. O. de Gebhardt, A. Harnack, Th. Zahn. - Lispae, 1876-1878.
 • The Apostolic Fathers: Part I, II, II sect. 2 / Ed. J.B. Lightfoot. - London, 1885-1890.
 • The Apostolic Fathers / Ed. J.B. Lightfoot and J.R. Harmer. - London, 1907.
 • Patres Apostolici: Vol. I-II / Ed. F.X. Funk. - Tubingae, 1901-1913.
 • Les Pères apostoliques: Tome I-IV / Ed. H. Hemmer, G. Oger, A. Laurent. - Paris, 1907-1912.
 • The Apostolic Fathers with an English Translation: Vol I-II / Ed. K.Lake. - London, 1965. - (Loeb Classical Library). - www

Сайти з текстами

 • Early Christian Writings (www.earlychristianwritings.com) - тексти перших трьох століть з довідковою інформацією про них, головним чином англійські переклади, але є посилання і на деякі оригінали.
 • Bibliotheca Augustana - сайт з латинськими, грецькими та іншими давніми текстами, у тому числі й християнськими.
 • The Fathers of the Church - сайт з англійськими перекладами більшості патристичних текстів; на сайті присутня також велика "Католицька енциклопедія", де можна знайти багато довідкової інформації.
 • Early Church Fathers (Christian Classics Ethereal Library) - ще одна велика підбірка англомовних перекладів.
 • Patrologiae corpus (patrologia.narod.ru) - збірка оригінальних текстів ранньохристиянських письменників (до Косьми Індикоплова) російського біблеїста Руслана Хазарзара; особливо цінна публікацією текстів за новими критичними виданнями, що відсутні у вільному доступі деінде; містить багато допоміжних матеріалів - переважно старих книг кінця 19 початку 20 століття у форматі djvu та pdf (ці книги також доступні на Google Books та Archive.org).
 • Библиотека Руслана Хазарзара - тексти з біблеїстики, патрології і суміжних дисциплін; оригінали і російські переклади. Здається, все, що було на patrologia.narod.ru, є і тут.
 • Христианский портал My Studies (mystudies.narod.ru) - містить бібліотеку з російськими перекладами багатьох святоотцівських творів; сайт цінний наявністю інформації про перекладчів і видання, іншої довідкової інформації.
 • Pagez.ru : Святоотеческое наследние (pagez.ru/lsn) - розділ великої електронної бібліотеки; вірогідно, найбільша російськомовна підбірка перекладів св. Отців; серед недоліків - часто відсутня інформація про перекладача й видання, звідки текст оцифровано; не оновлюється.
 • Archive.org : Texts - велетенський архів сканованих книг виданих до 1920-х років, є практично усі старі видання оригіналів та англійських перекладів святоотцівських текстів. Ще один подібний ресурс - Google Books, до дозволяє також обмежений перегляд новіших видань.
Уклав Дмитро Кузьменко

Немає коментарів:

Дописати коментар