неділя, 17 травня 2015 р.

Проект «Міметичні проби» і Group 013


«Міметичні проби»

Видимий світ містить безліч елементів, за допомогою яких можна передати майже кожну ідею, доступну людині. Ці елементи є словами міметичної мови, яка формувалася протягом тисячоліть і досі не вичерпала своїх можливостей, хоча у мистецтві вже давно з’явилося багато неміметичних практик.

Мімезис — це поняття давньогрецької філософії і естетики, за яким основним принципом творчої діяльності митця є імітація або репрезентація чогось (чи когось). Тобто суть міметичних художніх практик полягає у створенні впізнаваних будь-ким образів, що робить мімезис звертанням до кожної людини, а не лише до вузького кола спеціалістів.

При цьому безмежність світу довкола нас дає безмежні можливості зображання, а включення в художній образ символічного виміру дозволяє ставити більш складну задачу — передачу невидимого за допомогою видимого, чому і присвячені представлені проби художників із Group 013.
Відкриття виставки «Міметичні проби»
(15 травня 2015, Галерея «Печерська», Київ)


Group 013

Художня спільнота Group 013 об’єднує молодих українських художників, яких цікавить актуалізація міметичного мистецтва у сучасному постміметичному художньому полі. Група симпатизує античному і середньовічному розумінню мистецтва як майстерності і не збирається відмовлятися від цього виміру творчої діяльності. Також для групи велике значення має традиція, однак не в сенсі ригоризму і  закостенілості, а в сенсі зв’язку зі своїм корінням та необхідності підґрунтя і діахронічного контексту для гармонійного розвитку.

Історія

Group 013 була створена у 2013 році студентами НАОМА. Заснована спершу як дискусійний клуб з мистецькою та естетичною тематикою, вона згодом переросла у творчу групу.

Першим проектом групи стала виставка «Класична мова» (жовтень 2014), яка була спробою актуалізації класичного академічного рисунку через розміщення робіт у особливому контексті — у традиційному університеті (КНУ ім. Т. Шевченка) під час наукової конференції з класичної філології.

Назва

Назва групи походить від номеру майстерні у НАОМА, де відбувалися перші регулярні збори учасників. Також вона відсилає до середньовічного числового містицизму, а своїм форматом — до сучасності, що підкреслює прагнення групи актуалізувати традицію.
Монтування виставки «Міметичні проби» (14 травня 2015)

Учасники

Дмитро Кузьменко

У творчості для Дмитра головним є вловлювання людської справжності і непідробності. Він надає перевагу тонким нюансам і переживанням, оскільки часто вони більш автентичні, ніж чорно-білі крайнощі, доведені до абсолюту. Надмірно загострені переживання у творах мистецтва притуплюють відчуття, і це погіршує здатність помічати відтінки реального життя.

Особливу увагу приділяє проблемам існування жіночності у сучасному світі, зокрема психотерапевтичним аспектам (аніма і її проекції; трагедії природної жіночості, яку руйнують патріархальні та/або феміністичні стереотипи; пробудження жіночності у підлітків), соціальним (проблеми самореалізації і самоактуалізації жінки в сучасному суспільстві; проблема педофілії; проблеми міжгендерних стосунків) тощо.

Наразі ідейними джерелами є філософія діалогізму (М. Бубер), пізнього християнського екзистенціалізму (Й. Зізіулас), гуманістична психотерапія і Гештальт, переосмислення літератури і мистецтва Середніх віків і Відродження, а також погляди і практика таких митців як Жан Вермеєр, Хорхе Луїс Борхес, Патрік Модіано, Тео Ангелопулос, Джим Джармуш та Арон Візенфельд.

Випускник Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка, кандидат філологічних наук.

Нині студент IV курсу НАОМА, відділення графічних мистецтв (вільна графіка).


Ігор Татаренко

Видиме — лише частина Всесвіту навколо нас. Окрім досвідчуваного органами чуттів існує невидима реальність, приховане буття, що і є основним інтересом творчості Ігоря. Мовою зовнішніх образів він розповідає про те, що відбувається всередині людської душі, або у природі. Показує сакральний зміст видимої частини життя нашого часу, використовуючи класичну живописну техніку, коріння якої лежать у Північному Відродженні, і яка промовляє до речей, незмінних у людині.

Випускник Одеського художнього училища ім. М. Грекова.

Нині студент IV курсу НАОМА, відділення реставрації живопису.


Ігор Сікорський

Творчість Ігоря Сікорського — це чуттєвий неформальний еклектизм з великим впливом германського Ренесансу, бароко Речі Посполитої, центральноєвропейського націоналізму, неоспірітуалізму та естетизму.

Важливим мотивом творчості є потреба у привнесенні творів класичного високого мистецтва у сучасне повсякденне життя людей, що може підняти їхню культуру і духовність. Це має відбуватися не шляхом тиражування і кітчу, що призводить до знецінення і профанації, а шляхом створення якісних і глибоких за змістом робіт.

Випускник Одеського художнього училища ім. М. Грекова.

Випускник НАОМА, бакалавр реставрації живопису.

Нині студент ІІ курсу Академії образотворчих мистецтв у Кракові, відділення живопису.


Леся Смірнова

З-поміж різних напрямів і течій у мистецтві  Лесі найближчий символізм, оскільки це є найбільш зрозумілий для неї спосіб передачі власних думок та відчуттів. Найпривабливішою основою символу при цьому є недомовленість, таємничість, загадковість, відсутність ясності, а натомість присутність численних натяків, що породжує певну напруженість і багато прихованих смислів.

З цього випливає і настрій її творів, які передають неможливість доторкнутися до чогось з повною упевненістю, меланхолійність з елементами глибокого спокою, щось повільно текуче, без суєти та рамок, які затискають і душать. Це все впливає дотиком до внутрішнього, глибокого, неосяжного, а не зовнішнім, часто лише зоровим, контактом. Однак символічні твори люди сприймають по-своєму, кожен бачить те, що готовий і здатен побачити у конкретний момент часу.

Леся робить і більш прості роботи, як натюрморти чи пейзажі, без особливого прихованого змісту, однак вони не передаю того особливого настрою, який їй близький. Тому навіть у такі звичайні роботи вона прагне внести елемент таємничості. Бо лише так їй вдається звільнити частину того, чим вона живе глибоко всередині, що і є її творчістю.

Випускниця ДСХШ ім. Т. Шевченка.

Студентка IV курсу НАОМА, відділення графічних мистецтв (книжкова графіка).


Олександр Щербина

У центрі уваги Олександра наразі переважно знаходиться пейзаж. Для нього це не просто класичний живописний жанр. За його пейзажами стоїть пошук, проблема реальності, людської пам'яті і тема просторів. Топоси, які змінюються чи зникають у часі, але лишаються у пам'яті. На своїх роботах він зображає важливі місця свого дитинства. Пейзаж тут — не лише чудо природи, не тільки реальні місця, а й їхнє відбиття у свідомості, у пам'яті. Олександр шукає відповіді на глибинну суть просторів, їхнє місце у бутті людини, що перегукується із поетикою зникаючих просторів Жоржа Перека.

Випускник Одеського художнього училища ім. М. Грекова.

Навчався в НАОМА на відділенні реставрації живопису, але полишив навчання, аби повністю зосередитися на творчості.


Олександр Голубенко

Для Олександра найбільш цікавою є тема людського сприйняття і пізнання. Сприйняття навколишнього світу людина формує на основі свого внутрішнього стану. Через ставлення до проявів зовнішнього світу людина може пізнати свій внутрішній світ, а через самопізнання досягається пізнання всього іншого. Образи художніх творів виходять із глибинних переживань і станів художника, і тому творчість для Олександра є, значною мірою, самопізнанням.

Також в роботах Олександра відображається неоднорідність сприйняття у людини, унікальність процесу сприйняття у кожного, а також пошук себе і свого місця у світі через пізнання.

Випускник Одеського художнього училища ім. М. Грекова.

Нині студент III курсу НАОМА, відділення реставрації живопису.


Павло Лисий

Роботи Павла — це життя, привнесене у формальні експерименти.

Він вважає свою творчість справжньою і чесною абстракцією. Усі плями підібрані одна до іншої таким чином, щоб була можливість виникання асоціацій з видимими образами. Через контури, матеріальність тощо. Із формальних пошуків виринає світ, впізнаваний кожним глядачем і водночас незвичний для нього. Цей світ живе своїм життям і за своїми законами, як на рівні абстракції, так і на рівні фігуративної рецепції.

Випускник Одеського художнього училища ім. М. Грекова.

Нині студент V курсу НАОМА, відділення живопису.

Сайт групи
Сторінка у Facebook 

Немає коментарів:

Дописати коментар